Tilleggsbyrde 2,5VA for strømtransformator 0,1ohm ved 5A

Artikkelnr.: 8028037

Tilleggsbyrde strømtransformator 0,1ohm =2,5 ved 5A

Produktinfo

Kobles i serie i målekretsen