Tilleggsbyrder

Tilleggsbyrder brukes til å korrigere målekretsens byrde VA (motstand) for at trafoene skal arbeide innenfor de grensene som er satt av IEC normen.

Hvis du er i tvil om hvilken motstand som skal brukes ta kontakt med oss.